ZUBNI MOST

Zubni most predstavlja idealno riješenje u situaciji kada moramo nadoknaditi više zuba koji nedostaju, a pri tom je broj i položaj preostalih zuba, kao budućih nosača takav, da omogućava izradu fiksne protetske nadoknade. Izrada zubnog mosta odvija se u nekoliko radnih faza. Broj i dužina radnih faza zavise o tehnologiji izrade, namjeni mosta (privremeni ili trajni) i materijalu za izradu. Klasični postupak izrade trajnog mosta uključuje uzimanje otiska vilice (čeljusti) gumastim materijalom, probu konstrukcije i probu gotovog rada. Osim ove tri glavne radne faze često je potrebno napraviti dodatnu probu keramike na kojoj se definišu oblik i dužina zuba, nijansiranje boje i ispitivanje zagriza. Most se sastoji od više krunica međusobno spojenih, a koje se međusobno razlikuju samo po tome da li se cementiraju na postojeće nosače ili nadoknađuju zube koji nedostaju. Krunice spojene u mostu, čine jednu morfološku i funkcionalnu cjelinu, koja je na oba svoja kraja fiksirana na zbrusene zube. I mostovi se, slično krunicama izrađuju od legura metala, što obezbjeđuje njihovu čvrstoću i otpornost na pritisak. Keramika i ovdje, predstavlja spoljašnji sloj, koji nadoknadi daje izgled sličan prirodnom zubu. Osim metalokeramike, mostovi se danas rade i od „zirkonia“ keramike, koja istovremeno zadovoljava i visoke estetske zahtjeve i obezbjeđuje odličnu funkcionalnost.

Popunjavajući prostor, nastao gubitkom zuba, mostovi obezbjeđuju integritet preostalim zubima, a istovremeno vrše i funkciju nadoknade. Za razliku od proteza, fiksirani su za zube nosače i ne mogu da se vade iz usta. Postavljaju se u prostor gdje su već ranije bili zubi, tako da, za razliku od proteza, obezbjeđuju veći komfor nošenja i pacijenti ih lako prihvataju. Funkcija žvakanja i govor se ne narušavaju, tako da je prilagođavanje pacijenta minimalno i traje vrlo kratko.

Cirkon keramika

najbolji materijal za izradu zubnog mosta, izvrsno oponaša prirodnu boju zubi, propušta i reflektira svijetlo slično kao i prirodni zubi. Odlikuje se visokom čvrstoćom i stabilnošću. Kod ovih mostova se keramika veže za cirkon-oksidnu podlogu.

E.max keramika

bezmetalna keramika koja čitavim volumenom doprinosi stvaranju boje zuba i optičkih efekata koji daju prirodnost izgleda. S obzirom da je ne odlikuje visoka čvrstoća kao metal keramiku i cirkon-keramiku, nije indicirana za mostove veće od 3 zuba i područja izrazito velikih žvačnih sila.

Metalkeramika

karakterizira ih metalna osnova na koju se veže keramika koja maskira boju metala i oponaša izgled prirodnih zubi. Ovi zubni mostovi odlikuju se visoko čvrstoćom i stabilnošću, ali zbog metalne osnove nisu materijal izbora sa područje prednjih zubi. Oni jesu ekonomičnije riješenje u odnosu na cirkon-keramičke mostove, posebno su za svaku preporuku za protetske radove koji su smješteni u zadnjoj regiji.

Kontaktirajte nas

  • Broj telefona napišite u formi +387 55 555 555 ili 00387 55 555 555