Implantologija i oralna hirurgija

Zubni implanti

Kao što slika govori hiljadu riječi, osmijeh može isto, čak i više!!

implantologija-01Zahvaljujući višegodišnjim razvoju stomatološke industrije i tehnologije, dentalni zubni implantati su postali izuzetno uspješan i opšte prihvaćen standard u rekonstrukciji zubnih nizova. Bez obzira na uzrok gubitka zuba, implanti su u velikom broju slučajeva dokazani kao efikasnije i jednostavnije rješenje u nadoknadi izgubljenog zuba u odnosu na tradicionalna rješenja.

implantologija-02Dentalni zubni implanti predstavljaju titanijumske vijke (šrafove) koji se ugrađuju u viličnu kost. Zbog svoje strukture i biokompatibilnosti ne narušavaju okolna tkiva niti ih organizam odbacuje. Simulirajući prirodnu funkciju korijena zuba, zubni implantati prihvataju buduću protetsku nadoknadu čime obezbjeđuju širok izbor restauracija (nadoknadu jednog ili više zuba; nosači mosta ili mobilnih proteza).
Ugradnjom implantata zdravi zubi ostaju intaktni što je ujedno vrhunac Vašeg i našeg uspjeha.

Ugradnja zubnih implantata

U stomatološkoj ordinaciji Dento Art Banja Luka, uvijek smo davali posebnu pažnju izboru stomatoloških materijala. Kako bi i dalje održali visok nivo kvalitete naših usluga i pristupačne cijene odlučili smo se za implantate: njemačke kompanije BEGO, američke kompanije Direct LLC i švajcarske kompanije Straumann. Riječ je o vrhunskim implantima koji su rezultat dugogodišnjih istraživanja iz oblasti implantologije. Izrađeni po najvišim svjetskim standardima, koji osiguravaju dugovječnost i pouzdanost.

Procedura ugradnje implatata:

 1. Planiranje postavljanja implantata se radi uz pomoću 3D skena i u ovoj fazi je jako bitno iskustvo ljekara i dobro poznavanje anatomije i strukture vilične kosti, kako bi se izbegle povrede nerva ili sinusa.
 2. Pacijentu se lokalnim anestetikom anestezira mjesto na koje će biti postavljen implantat.
 3. Na tom mestu se pravi mali rez na gingivi i ona se odiže kako bi se pristupilo viličnoj kosti u koju će se postaviti implantat.
 4. Posebnim instrumentima (borerima) se vrši preparacija kosti i priprema ležišta za postavljanje implantata. Ležište će se polako proširivati borerima čiji se dijametar postepeno povećava. Tako će se napraviti adekvatan prostor za titanijumski šraf (implantat) koji će zamjeniti korijen zuba.
 5. Implantat se u ležište uvrće ručno, a posle toga se zateže posebnim ključićem kako bi se obezbjedila neophodna stabilnost.
 6. Odignuta gingiva se vraća na svoje mjesto i spaja sa nekoliko šavova.
 7. Nakon par mjeseci, implantat je srastao za kost i gingiva koja je bila preko implantata se uklanja da bi se implantatu pristupilo i da bi se uzeo otisak za krunu.
 8. U implantat se šrafi poseban dio (abatment) koji predstavlja nosač krune.
 9. Kruna se u skoro svakoj posjeti isprobava zajedno sa abatmentom, kako bi se obezbjedilo idealno uklopanje u zubni niz.
 10. Definitivno izrađena i glazirana kruna se postavlja (cementiranjem ili zavrtanjem) na abatment koji je već pričvršćen na implantat i time je procedura završena.
 IMPLANTATI
Odluka o mogućnosti, mjestu ugradnje, vrsti implantata u rehabilitaciji Vaših zuba biće donešena timski. Na osnovu kliničkog pregleda, dodatnih rendgen analiza i sagledavanja svih aspekata terapije kreira se individualan plan tretmana koji bi odgovorio Vašim potrebama. Implantima mogu da se nadomjeste gotovo bilo koji izgubljeni zubi. Sama procedura traje koliko i svaka druga oralno – hirurška intervencija. Nakon ugradnje implanta i proteklog vremenskog perioda potrebnog za oseointegraciju, definitivna protetska nadoknada se fiksira za nosač nadoknade na implantu čime se restauracija kompletira.

Ukoliko niste u mogućnosti da nas posjetite, budite slobodni da nam elektronskim putem pošaljete vaš ortopan ili 3D snimak, kako bismo vam u najkraćem roku dali svoje stručno mišljenje i eventualno zakazali pregled.

Cijene? Još uvijek najbolje u regionu!!

 

Redovna cijena:

Implant BEGO (NJEMAČKA) + Abutment – 1200 KMakcija 1100 KM

Implant Direct LLC (USA) + Abutment – 1100 KM – akcija 1000 KM

Implant STRAUMANN (Švajcarska) + Abutment – 1400 KM

ALL-ON-4 KONCEPT UGRADNJE IMPLATATA

All-on-4® koncept tretmana je minimalno invazivno rješenje sa fiksiranom restaurcijom zubnog luka za visoko zadovoljstvo pacijenta.
Koncept tretmana All-on-4® je najbolje rješenje za liječenje punog luka pomoću nagnutih implantata. Koncept liječenja All-on-4® je isplativo rješenje koje omogućava pacijentima fiksnu protezu već idući dan nakon operacije. Karakteristike uključuju: Rehabilitacija sa samo četiri implantata dva neposredna anteriorna implanta i dva implanta nagnut su do 45º na zadnjem dijelu. Prekidanje kostiju izbjegava se naginjanjem posteriornih implantata, koristeći raspoloživu kost.
Zašto pacijentima preporučujemo koncept liječenja All-on-4?BEGO ALL ON 4
– Brzo poboljšanje kvaliteta života.  Fiksna puna-arte proteza na dan operacija rezultira poboljšanim zadovoljstvom pacijenta – s obzirom na funkciju, estetika, osjećaj, govor i samopoštovanje
– Kraće vrijeme liječenja. Naginjanje zadnjih implantata izbjegava se potreba za dugotrajnim postupcima presađivanja kosti.
– Niži troškovi. Ovaj koncept je najjeftiniji u poređenju sa konvencionalnim modalitetima liječenja implantata.

Oralna hirurgija

Uz pomoć moderne dentalne tehnologije i anestetičkih sredstava, sve oralno – hirurške intervencije, preprotetske hirurške pripreme, hirurško – ortodontske terapije postale su znatno jednostavnije i efikasnije za pacijente.

Vađenje (ekstrakcija) zuba

Ova hirurška intervencija podrazumjeva odvajanje zuba iz zubne čašice i uklanjanje iz nje apsolutno bezbolno. Pored rutinskog vađenja zuba nekad je neophodno i hirurško vađenje zuba i impaktiranih umnjaka.

Apikotomija (resekcija korijena zuba)

Apikotomija predstavlja hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korijena zuba zajedno sa infekcijom na njemu, sam postupak podrazumjeva i obavezno liječenja kanala korijena zuba, odakle se infekcija i prenijela na vrh korijena.

Resekcija frenuluma

Resekcija frenuluma predstavlja rutinski zahvat koji se izvodi u slučaju visokog pripoja frenuluma za desni, a radi spriječavanja nastanka povlačenja desni i parodontopatije u predjelu pripoja, kao i preprotetska priprema kod nosioca totalnih ili parcijalnih proteza bez prednjih zuba.

Režanj operacija

Režanj operacija je hirurška intervencija koja se najčešće koristi u liječenju parodontopatije. U toku ovog zahvata često je neophodna i ugradnja vještačke kosti da bi se popunili defekti nastali kao posljedica infekcije.

Nivelacija grebena

Nivelacija grebena spada u preprotetski hirurški postupak gde se bezubi vilični greben podiže na nivo prije spuštanja, odnosno lijepo zaravnjuje. Najčešće se radi kod pacijenata kojima je indikovana neka od proteza ili fiksni protetski rad.

Kontaktirajte nas

 • Broj telefona napišite u formi +387 55 555 555 ili 00387 55 555 555