Installment payments

Stomatološka ordinacija Dento art u cilju olakšanog plaćanja stomatoloških usluga nudi posebno povoljne uslove i poslodavcima i zaposlenima, sklapanjem ugovora o poslovnoj saradnji. On bi obuhvatao redovne besplatne preglede kao i sve vrste stomatoloških usluga na slijedeći način: MOGUĆNOST ODLOŽENOG PLAĆANJA DO 12 MJESEČNIH RATA, u zavisnosti od stomatološkog rada, putem administrativne zabrane (odbijanja sa ličnog dohotka zaposlenih na mjesečnom nivou i uplaćivanje na račun ordinacije, do potpunog izmirivanja duga).

Poslovni kolektivi koji su sa nama potpisali ugovor

Ministarstvo prosvjete i kulture
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
Ministarstvo nauke i tehnologije
Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Ministarstvo trgovine i turizma
Ministarstvo unutrašnjih poslova R.S.
Fond za zaštitu životne sredine
Okružni sud u Banjoj Luci
Ombudsman za djecu Republike Srpske
Telekom Srpske
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo
A.D. Toplana
Vodovod
Klinički centar Banja Luka
Tropik
Moj market
Triglav Krajina Kopaonik
GMP kompani
Republička Uprava za inspekcijske poslove
Grawe osiguranje Banja Luka
Nova banka A.D.
Tehnološka škola
Ekonomska škola
Gimnazija
Građevinska škola
Univerzitet u Banjoj Luci
O.Š. “Sveti Sava”
O.Š. “Jovan Cvijić”
O.Š. “Jovan Jovanović Zmaj”
O.Š. “Vojislav Ilić”, Krupa na Vrbasu
“Prime Communications”
Digit d.o.o.
Sladaboni d.o.o.
Planet Soft d.o.o.
Thalia – kompani d.o.o.
Grawe osiguranje AD Banja Luka
Profi optika
Moja apoteka
Tikt Manufaktura d.o.o. Gradiška